Arbeider i nærheten av høyspent

På jakt etter en ansvarsfull og trygg entreprenør for arbeid nær eller ved høyspent? Let ikke lengre, vi har vår ekspertise innen slikt arbeid, snakk med oss!

Skape Entreprenør har lang erfaring og ekspertise arbeid i nærheten av og på høyspent.

Vår bedrift er dedikert til å levere kvalitetsarbeid og overgå kundenes forventninger. Her hos Skape Entreprenør er vi klare til å hjelpe deg med bygge eller rehabiliteringsprosjektet innen høyspent.

På denne siden får du mer info om:

Hva er høyspent og trafostasjoner?

Definisjon av høyspent

Høyspent er elektrisk strøm med høy spenning. I Norge regnes spenninger over 1000 volt som høyspent. Dette krever spesialisert infrastruktur og utstyr for å opprettholde sikkerheten ved håndtering av slike spenninger.

Funksjonen til trafostasjoner

Trafostasjoner spiller en viktig rolle i strømfordelingen. De transformerer elektrisk strøm mellom ulike spenningsnivåer, slik at strømmen kan brukes trygt i boliger, næringsbygg og industri. Trafostasjoner reduserer spenningen fra høyspent til lavspenning, og er dermed en nødvendig kobling mellom kraftverkene og sluttbrukerne.

Sikkerhetshensyn ved arbeid nær høyspent

Når det gjelder arbeid nær høyspentanlegg, er det viktig å være klar over de potensielle risikoene som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Vi tar sikkerheten på alvor, og derfor implementerer vi strenge sikkerhetstiltak for å beskytte våre arbeidere og sikre en trygg arbeidsplass.

Risiko ved høyspentanlegg

Arbeid nær høyspentanlegg innebærer risikoer som elektrisk støt, lysbuer, brann og eksplosjoner. Disse risikoene kan være livstruende, og derfor tar vi alle nødvendige forholdsregler for å minimere dem.

Elektrisk sikkerhet og forskrifter

For å sikre arbeidernes sikkerhet følger vi strenge forskrifter og retningslinjer som er utformet for å beskytte både våre ansatte og deg som kunde. Dette inkluderer bruk av personlig verneutstyr, riktig opplæring og kompetansekrav, samt grundige risikovurderinger og arbeidstillatelser før arbeidet påbegynnes.

Bruk av personlig verneutstyr

Våre arbeidere bruker spesialisert personlig verneutstyr som isolerende klær, hjelmer, hansker, vernebriller og verktøy som er spesifikt designet for arbeid nær høyspentanlegg. Dette utstyret bidrar til å beskytte arbeiderne mot elektrisk støt og andre farer som kan oppstå.

Opplæring og kompetansekrav

Vi sørger for at våre ansatte gjennomgår grundig opplæring for å forstå risikoene ved arbeid nær høyspentanlegg og lære hvordan de skal håndtere dem på en trygg måte. Vi stiller høye krav til kompetanse, slik at våre arbeidere har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å utføre oppgavene på en sikker og effektiv måte.

Arbeidstillatelser og risikovurdering

Før vi starter arbeidet, sørger vi for å innhente de nødvendige arbeidstillatelsene. Disse tillatelsene krever grundige risikovurderinger, der potensielle farer identifiseres og tiltak for å minimere risikoen planlegges. Dette sikrer at alle involverte er klar over risikoene og tar de nødvendige forholdsreglene.

Rehabilitering og byggmessig vedlikehold på trafostasjoner

Vi forstår viktigheten av å opprettholde trafostasjoner i god stand for å sikre pålitelig strømfordeling. Rehabilitering og vedlikehold av trafostasjoner er en essensiell del av vårt tjenestetilbud.

Hvorfor er rehabilitering og vedlikehold nødvendig?

Trafostasjoner er infrastruktur som krever regelmessig vedlikehold for å sikre optimal drift og levetid. Rehabilitering og vedlikehold bidrar til å redusere risikoen for feil og avbrudd i strømforsyningen. Ved å opprettholde trafostasjonene i god stand, kan vi sikre at du som kunde får pålitelig strøm og unngår unødvendige driftsforstyrrelser.

Rehabiliteringsprosessen

Rehabilitering av trafostasjoner krever en nøye planlagt prosess. Det starter med en grundig inspeksjon og diagnose av trafostasjonens tilstand. Basert på denne diagnosen utarbeider vi en plan og velger riktig materiale for å sikre at rehabiliteringen oppnår ønsket resultat. Gjennomføringen av rehabiliteringen inkluderer installasjon av nye komponenter og grundig testing for å sikre at alt fungerer som det skal.

Byggmessig vedlikehold

I tillegg til rehabilitering tar vi også hånd om byggmessig vedlikehold av trafostasjoner. Dette inkluderer blant annet inspeksjon av bygningsstruktur, maling, reparasjoner og generell oppgradering for å opprettholde trafostasjonens funksjonalitet og estetikk.

Hvorfor velge Skape Entreprenør til arbeid nær høyspent og trafostasjoner

Når det gjelder arbeid i nærheten av høyspentanlegg og rehabilitering av trafostasjoner, er sikkerheten vår høyeste prioritet. Vi i Skape Entreprenør har ekspertisen og erfaringen som trengs for å utføre slike oppgaver på en trygg og profesjonell måte. Ved å velge oss som entreprenør, kan du være trygg på at arbeidet blir utført i samsvar med gjeldende forskrifter og med fokus på sikkerhet.

Kontakt oss