Kabelforbindelsen Smestad Sogn

Kabelforbindelsen Smestad Sogn - Skape AS

Kabelforbindelsen Smestad – Sogn I forbindelse med at Statnett har bygd tunell for de nye kablene fra Smestad til Sogn transformatorstasjon har Skape Entreprenør AS vært ansvarlig for en rekke bygningstekniske arbeider i prosjektet. Vi har med egne ansatte og i samarbeid med underentreprenører utført følgende arbeider i prosjektet; gravearbeider, fasadearbeider, tømmerarbeider, malearbeider, epoxy-arbeider, stålarbeider, […]